Vážení zákazníci,

vaša spokojnosť je pre nás dôležitá, preto ak máte akýkoľvek problém s kvalitou niektorého z našich autobusov, neváhajte nás kontaktovať. Ponúkame vám možnosť elektronického podania reklamácie. Pred samotným vyplnením elektronického reklamačného formulára si prosím pripravte všetky relevantné informácie o vozidle a zároveň detaily poruchy, najlepšie s fotodokumentáciou a čo najpresnejším popisom prejavu poruchy. Týmto prispejete k urýchleniu vybavenia vašej reklamácie a zároveň k trvalému zvyšeniu kvality našich autobusov. Pracovníci nášho Oddelenia služieb zákazníkom sa budú vašou reklamáciou zaoberať a informovať vás o stave jej riešenia.