O nás

 

Prvoradou prioritou, zároveň aj výrobným programom spoločnosti ROŠERO – P s.r.o. je výroba midibusov na podvozkoch Iveco Daily a Mercedes Benz Vario. Vyrábame mikrobusy a midibusy s celkovou obsaditeľnosťou od 12 do 36 miest, vhodné pre každý typ prepravy – mestské, prímestské i diaľkové v rôznych interiérových prevedeniach.

Naša história

1995

1995
Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1995. Od svojho vzniku sme sa prevažne zaoberali opravami a modernizáciou autobusov rôznych značiek a typov. Za týchto viac ako desať rokov naše brány opustilo vyše tisíc autobusov.

2004

2004

V roku 2004 sme sa začali venovať výrobe mikrobusov na podvozkoch Mercedes Benz Sprinter a Iveco Daily.

2006

2006

Od roku 2006 až po súčasnosť sme rozšírili svoju produktovú škálu o výrobu midibusov Prospector na podvozku Mercedes Benz Vario a o výrobu midibusov First na podvozkoch Iveco Daily 70C…

Náš výrobný program

 

Výrobný proces začína návrhom technických dokumentácií a technologického postupu. Pri návrhoch technických dokumentácií sa opierame o bohaté skúsenosti a znalosti našich technikov výroby a technických konštruktérov. Po návrhoch sa pristupuje k samostatnému procesu výroby. Pracovníci postupujú pri výrobe podľa vopred určeného technologického postupu výroby za pomoci a konzultácie s technikmi výroby.

 

 

Realizácia fotovoltického zariadenia

Názov zákazky: Realizácia fotovoltického zariadenia na strechách budov v areáli spoločnosti ROŠERO – P, s.r.o. na Sadovej ulici č. 14/A, Spišská Nová Ves, so súpisnými číslami 2961 (C KN 3670/1) a 2962 (C KN 3670/2)

Názov zákazky: Realizácia fotovoltického zariadenia na strechách budov v areáli spoločnosti ROŠERO – P, s.r.o. na Sadovej ulici č. 14/A, Spišská Nová Ves, so súpisnými číslami 2975 (C KN 3668/1) a 2976 (C KN 3668/2)

Projekt: Rozvoj zručnosti zamestnancov spoločnosti ROŠERO-P, s.r.o. na podporu trhu práce

   http://www.esf.gov.sk              http://www.employment.gov.sk